A kutatásról (OTKA K 100496)

A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989) – tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok.

Kutatásunk előfeltevéseit és módszertanát a tudományos diszciplínák kialakulásáról és intézményesüléséről szóló elméletek, hazai és nemzetközi empirikus kutatási eredmények határozták meg.

Mindezek alapján a projekt célja, hogy feltárja

  1. a magyar neveléstudomány intézményeinek (folyóiratok, tanszékek, kutatóközpontok, szakmai szervezetek stb.) történeti állomásait;
  2. a neveléstudomány mint kommunikációs közösség szociológiai jellemzőit;
  3. a neveléstudományi kommunikáció sajátosságait;
  4. a kodifikált tudástartalmak közvetítésének módját;
  5. a tudósutánpótlás intézményesült formáit.

A projekt a hazai neveléstudomány-történeti kutatásokban úttörő jellegűnek számító társadalomtörténeti orientációjú empirikus kutatásra vállalkozik, amely két fő komponensből áll: egy kollektív biográfiai ill. bibliográfiai elemzésből (tudományszociológiai elemzés SPSS adatbázison), valamint a reprezentatív pedagógiai folyóiratok, illetve tankönyvek kvalitatív feldolgozásból (tartalomelemzés).